در حال حاضر این سیستم بازیابی پسورد چندان عالی نیست. در فرم زیر باید پسورد جدیدی که می خواهید و ایمیلی که در موقع ثبت نام استفاده کرده اید را وارد کنید. سیستم یک لینک به شما ایمیل می کند که با کلیک کردن روی آن، پسورد شما به چیزی که الان داده اید تغییر می کند.

بازیابی کلمهٔ عبور