خوشحالم که تصمیم گرفتین عضو سیستم تودوئر بشین. در واقع خوشحالم که علاقمند هستین کارهاتون تیک بخوره. توی فرم پایین مشخصات رو وارد کنید و زندگی شروع می شه!

البته این فعلا یک سیستم شخصی است و این یک نکته مثبته: من این رو برای استفاده خودم توسعه می دم و در نتیجه دائما باید برای یک استفاده کننده واقعی بهینه بشه. اگر شما هم گپ یا پیشنهادی درموردش داشتین اینجا بنویسین و خونده خواهد شد

ثبت نام