این فعلا یک سیستم شخصی است که جادی برای استفاده خودش نوشته. نه خیلی محکم است و نه برای استفاده عمومی. در نتیجه لطفا برای هک و غیره تلاش نکنین (:

ایده کلی اینه که سیستمی داشته باشیم که بشه توش فهرست کارها رو منیج کرد و اگر خواستیم به شکل عمومی به اشتراک بذاریم. با ایده یک کد سریع نیم ساعته برای عمومی کردن کارهای در دست انجام نوروز ۹۵ نوشته شد ولی شاید بیشتر از اینها توسعه پیدا کنه.

خوش باشین و خندون و همیشه از برنامه نوشتن و مهمتر از اون، به انجام رسوندن کارها لذت ببرین. هیچ لذتی بالاتر از تیک زدن کارها نیست!